Water

Wij ondersteunen Kameroense dorpen om betrouwbare drinkwater- en onderwijsvoorzieningen te realiseren en zelf het beheer en onderhoud te financieren.

 

Community owned, business operated

Het managen van een watersysteem is complex en vereist een stevig institutioneel fundament. Daarom ontwikkelden we samen met onze partners in Kameroen het “Community owned, business operated” model. Dit houdt in dat de watersystemen eigendom zijn van de dorpsbewoners zelf, maar dat het beheer van het watersysteem in handen ligt van een lokaal waterbedrijf. Dit waterbedrijf heeft professionele medewerkers en genereert inkomsten waarmee het watersysteem op lange termijn onderhouden kan worden.

 

Hoe werkt dat?

Met coaching, training en advies kunnen de dorpen hun eigen organisatie en watervoorziening vormgeven. Dit als alternatief voor de afwezige overheid en voor de in- en uitvliegende NGOs met korte projectcycli. Een belangrijke vroege stap in het proces is het oprichten van een watervereniging door de dorpsbewoners. Iedere dorpsbewoner is automatisch lid van de vereniging en kiest uit hun midden een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid over de drinkwatervoorziening en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. Daarmee krijgt de watervereniging en haar bestuur een sterke startpositie om hun watersysteem duurzaam te beheren.

 

Vertrouwen als basis

Vanaf het allereerste begin werken wij met de dorpen aan bewustzijn van het belang van good governance: transparante organisaties, duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, goede instituties met een helder beleid en procedures en voldoende kennis en competenties van de mensen die het uiteindelijk moeten doen. Zo bouwen we langzaam, stapje voor stapje, het vertrouwen op binnen de dorpen dat hun geld goed besteed wordt, dat het leidt tot een voor hen duurzame toegang tot schoon drinkwater.

 

Verder lezen

Op OneWorld publiceerden we over onze aanpak in Waarom waterprojecten falen en Waarom waterprojecten wel kunnen slagen. Bekijk ook onze actuele projecten.