Nieuws | Slechts 37% van de huishoudens heeft een “goed” toilet


08 / 10

Slechts 37% van de huishoudens heeft een “goed” toilet

door

In dertien dorpen waar wij actief zijn met waterprojecten, kan gemiddeld slechts 37% van de huishoudens gebruik maken van een ‘goede’ wc. Maar 30% van de mensen weet hoe een wc goed te onderhouden en heeft daartoe de middelen. Het is shocking dat 15% van de onderzochte huishoudens toegang heeft tot een bereikbare waterbron en dat een kleine 19% vertrouwen heeft dat de kwaliteit van het water in hun omgeving verbeterd kan worden.

 

WASH nieuwsbericht (1)

 

Om oplossingen te vinden, moet er eerst zorgvuldig gekeken worden naar het probleem. Met deze gedachte heeft Valentine Manah, onze lokale partner in Kameroen, het onderzoek opgezet. Het doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de situatie omtrent water, sanitaire voorzieningen en hygiëne in deze dorpen. Met dit onderzoek kunnen we een goede vergelijking maken tussen nu en de toekomst. Zo zien we straks de impact van ons CHIP-project.

 

WASH nieuwsbericht (3)

 

Om de levensstandaarden in de gemeenschappen te verbeteren, is het overbrengen van kennis aan mensen over watermanagement en het gebruik van sanitaire voorzieningen en hygiëne cruciaal. Bijvoorbeeld over een goede behandeling van water om het daarna te kunnen drinken. Uit het onderzoek blijkt dat het aandeel huishoudens dat daar nu kennis over heeft, nog maar 8% is.

 

WASH nieuwsbericht (2)

 

Wat gaat er nu gebeuren? Onze partners bereiden intensieve workshops voor om aan de slag te gaan met de bewustwording van het probleem. De dorpen zetten daarna met onze begeleiding actieplannen op om een stap in de goede richting te zetten. Na ongeveer een jaar voeren we het onderzoek opnieuw uit om te zien of de aanpak werkt. Spannende tijden dus voor zowel de dorpen als ons.

 

 

 


 


Tags: , , ,