Nieuws | Ook in Lobange gaan bewoners betalen voor hun water


21 / 08

Ook in Lobange gaan bewoners betalen voor hun water

door

Projectovereenkomst Lobange ondertekend

Afgelopen week ondertekenden de Lobange Water Development Association en LiveBuild de formele projectovereenkomst. Hierin zeggen beide partijen exact wat ze de komende jaren doen om het watersysteem in Lobange te realiseren. Zo werken we vanaf het begin aan heldere verwachtingen.

 

Urenlange gesprekken hadden Jaba en Emilia nodig om met het voltallige dorp in Lobange tot overeenstemming te komen. Onderwerp van gesprek was de projectovereenkomst tussen het dorp en LiveBuild. Enerzijds is het dorp niet gewend om met dergelijke overeenkomsten te werken, anderzijds helpt de overeenkomst om heel specifiek aan te geven wat de bedoeling is. Het is daarom ook geen doel op zich, maar een middel in het opbouwen van begrip, bewustwording en vertrouwen van wat een waterproject inhoudt.

 

Lobange1

 

De grootste bottleneck was, zoals in alle andere dorpen, het bedrag dat ieder huishouden moet gaan betalen voor het water. Dit bedrag betalen ze niet zozeer aan LiveBuild, maar aan hun eigen lokale waterbedrijfje dat straks van de grond gaat komen. In deze dorpen hebben de mensen weinig inkomen en zijn ze niet gewend dat water geld kost. Water is immers net als de zon iets waar de natuur in voorziet. Door de nadruk te leggen op het belang van schoon water en te verduidelijken dat het water geen geld kost, maar het transport van het water wél, namen Jaba en Emilia de dorpsbewoners stap voor stap mee in het gedachtegoed.

 

Lobange2

 

De overeenkomst was niet het startschot van het project. Zoals bekend geloven wij in een lange termijn aanpak en daarom bezochten Jaba en Emilia het dorp al twee jaar om er zeker van te zijn dat ze deze duurzame aanpak omarmen. Ook heeft Valentine, onze partner op het gebied van water & sanitaire voorzieningen, al een nulmeting gedaan van de gezondheidssituatie in het dorp. Vervolgens gaf Valentine een aantal intensieve workshops rond het thema van sanitaire voorzieningen en hygiene. Ook vonden in Lobange inmiddels al twee trainingssessies van drie dagen plaats. Stap voor stap bouwt het dorp zo zelf aan zijn eigen organisatie en het vertrouwen om het watersysteem te managen.

 

Lobange3

 

 


comment