Lokaal initiatief

Lokaal initiatief

Een Kameroener weet het beste wat er in Kameroen nodig is. Daarom is lokaal initiatief ons uitgangspunt. We richten ons op die personen, gemeenschappen en organisaties in Kameroen die laten zien dat ze willen samenwerken voor een betere toekomst. Door onze continue aanwezigheid in Kameroen, kennen wij de regio als onze broekzak. Hierdoor weten wij welke dorpen gedreven zijn om hun omstandigheden te verbeteren en hoe we hen daarbij het beste kunnen ondersteunen.

 

Financiele onafhankelijkheid

Wij steven naar financiele onafhankelijkheid van de dorpen en scholen. Een project is in onze ogen namelijk nooit af. Een watersysteem vereist onderhoud en renovatie, een school idem dito. Wij vinden dat een dorp of school dit zelf moet kunnen bekostigen. Als dit niet het geval is en bijvoorbeeld de opslagtank of het schooldak vertoont slijtage, zullen de dorpen opnieuw op zoek moeten naar een organisatie die hen financieel kan ondersteunen. De dorpsbewoners zijn terug bij af. Het project heeft op de lange termijn geen enkel effect gehad.

 

Bij water projecten vereisen we daarom gedurende een eerste vijf jaar een structurele bijdrage voor een waterfonds. Doel is de lokale watercommissie te ondersteunen en de ‘mindset’ van de gemeenschap zo te krijgen dat betalen voor watergebruik vanzelfsprekend wordt. Het dorp kan daarmee zijn eigen systeem onderhouden en op de lange termijn volledig renoveren.

Voor onderwijs zijn een lokale bijdrage aan bouwmaterialen en arbeid en een financieel meerjarenplan voor onderhoud voorwaarden. Wij betalen geen salarissen van docenten en verzorgen geen lesmateriaal (lopende kosten). Wel ondersteunen we de ouderraad, hoofdonderwijzer en zijn staf in goed management. Op deze manier functioneert de school financieel onafhankelijk. Daarmee zijn de leerlingen het meest geholpen.

 

Lokale organisatie

De coördinatie van de projecten gebeurt in Kameroen, met en door Kameroeners. Onze coördinator bezoekt regelmatig al onze lopende en afgeronde projecten. Omdat we altijd met dorpen werken, is de opbouw van de lokale kennis, kunde en organisatie cruciaal. Zonder een goed georganiseerd door het dorp gerund waterbedrijfje of schoolmanagement is het watersysteem of schoolgebouw geen lang leven beschoren. Door het dorp te ondersteunen zichzelf goed te organiseren, neemt de afhankelijkheid van een paar sterke personen in het dorp af. Het project rust op meerdere schouders.