Jaarplan

Ieder jaar stelt LiveBuild een jaarplan op. Daarin bepalen we de koers voor het jaar daarop. We maken keuzes over onze inzet en doelen. Ook stellen we een begroting op. Aan het eind van het jaar verantwoorden we wat we gedaan hebben in ons Jaarverslag.

 

Wat willen we het komende jaar concreet bereiken? Download ons Jaarplan 2016. Hier vind je ook nog onze vorige jaarplannen: 20152014 en 2013.

 

KakeII heeft water (4)LiveBuild disco festivalvrijwilligers Amsterdam Open Air 2015ICENECDEV, LiveBuild, LiveBuild Experience, Cameroon, Kameroen, Volunteer, VrijwilligerKoffie van LiveBuild bar op Mysteryland