Blogs | Land grabbing in Kameroen


12 / 11

Land grabbing in Kameroen

door

 

Landjepik in kameroen

Stratego, risk en monopoly, het zijn fantastische spellen waar het doel is zoveel mogelijk grondgebied of geld te winnen zodat je je medespelers verslaat. Dit gebeurt in sommige delen van de wereld in het echt op gigantisch grote schaal. Onze lokale partner Fongoh Eric van ICENECDEV schreef een interessant en relevant artikel over ‘landjepik’ in Kameroen.

 

LAND grabbing

Land grabbing is het kopen of leasen van grote stukken land in ontwikkelingslanden door (trans-)nationale ondernemingen, individuen of overheden. Dit fenomeen is van alle tijden: van het vroege koloniale verleden tot vandaag de dag. In 2007 en 2008, tijdens de wereldwijde voedselprijsstijging, stegen tegelijkertijd ook de aantallen hectares die werden ‘gelandgrabbed’. Dit feit heeft ervoor gezorgd dat grote agriculturele investeringen zijn gedaan in de global south, met als doel voornamelijk grote internationals te kunnen voorzien in de behoefte aan brandstof en voedsel in het Westen.

 

Kameroen (3)

 

hoe steel je grond?

Het gebrek aan transparantie en de grootschalige corruptie in de huidige Kameroense overheid bij het verstrekken en verkopen van landsrechten is een grote oorzaak van het probleem. Buitenlandse bedrijven die het land innemen beloven de overheid dat zij irrigatiesystemen, wegen, en in sommige gevallen zelfs ziekenhuizen en scholen zullen bouwen. Hierdoor schuilt de overheid achter de beloftes dat het een investering is in de ontwikkeling op agricultureel niveau, het creëren van banen, cash crop productie en verbetering van de infrastructuur. De Wereld Bank stelt dat investeerders beter af zijn door te leren hoe men moet navigeren in de chaotische bureaucratie en het afkopen van corrupte overheidsambtenaren, dan tijd te ‘verspillen’ aan het ontwikkelen van een levensvatbaar en duurzaam business plan. Is dit de schuld van een overheid die bewust de ogen en oren gesloten houdt of is het naïeve onwetendheid?

 

Facts and figures

Geschat wordt dat tussen de 20 en 60 miljoen hectare landbouwgrond sinds 2007 in de handen van transnationals is gekomen. Dat is meer dan 1% van de wereldwijde hoeveelheid landbouwgrond en bijna 5% van de Afrikaanse. Het Amerikaanse bedrijf Herakles Farms maakt zich schuldig aan het landjepik in Kameroen. Ze hebben in de Zuid-West regio van Kameroen grond gekocht van de Kameroense overheid (73,086 hectares, dat is ruim twee keer de grootte van Nederland, met een populatie van 14.000 Kameroeners). De lokale bewoners gebruiken deze stukken land al decennia lang om hun eigen gewassen op te verbouwen ondanks dat ze geen formele papieren hebben waarin staat dat zij de rechtsgeldige eigenaar van het land zijn. Om deze reden keert Herakles Farms dan ook geen compensaties uit.

 

Kameroen

 

De ‘zekerheid’ die Pamol (Kameroens grootste palmolie producent) geeft is in de vorm van een baan op de plantages. De inkomsten van de 14.000 bewoners van dit gebied liggen nu bijna twee keer zo hoog als de inkomsten die ze van Pamol zouden krijgen. Wanneer Pamol dit gebied overneemt, verliezen de inwoners naast hun landsrechten hun zelfredzaamheid en riskeren ze slachtoffer te worden van uitbuiting door grote bedrijven. Veel van het gekapte bos is ook illegaal gekapt. Omdat de lokale bevolking volledig wordt genegeerd in de verkoop of de bestemmingsplannen heeft deze hier ook geen invloed op. Op dit vlak worden mensenrechten geschonden. De Kameroense bevolking, NGO’s en wetenschappers noemen het land grabbing onrechtvaardig, een gebrek aan respect voor menselijke rechten, een vernietiging van de lokale bestaansmiddelen en natuurlijke omgeving.

 

de gevolgen voor de lokale bevolking

In de Bokwai gemeenschap in de Zuid-West provincie in Kameroen is er veel land ingenomen door de overheid met het argument dat ontwikkeling ‘prioriteit’ heeft. Vervolgens verrezen er huizen die gebouwd werden door topambtenaren uit de Kameroense regering. De Chief bleek de stukken land illegaal te verkopen. Hij geeft echter tot de dag van vandaag geen gehoor aan de beschuldigingen.

Andere gevolgen van land grabbing kunnen onvrijwillige migratie, intertribale conflicten en armoede zijn, met een socio-economische impact op langer termijn als gevolg.

 

water grabbing

Een bijkomend probleem van land grabbing is water grabbing. Veel watervoorzieningen van kleine rurale dorpen liggen in stukken land die verkocht worden. Hierdoor is er in sommige gevallen een gebrek aan water. Bosrijke gebieden die een vruchtbare bodem hebben en een grote biodiversiteit, worden gekapt om te gebruiken voor landbouw. Hierdoor worden tegelijkertijd de Afrikaanse oerwouden en inwoners bedreigt met een stijgende CO2 uitstoot. Deze landbouw wordt ingericht met cash crops die vaak worden verbouwd voor de export en niet worden ingezet om de lokale bevolking in voedselveiligheid te voorzien.

 

Kameroen (4)

 

livebuilds lokale partners

CED, onze Kameroense waterpartner, beschrijft in het artikel van ICENECDEV dat Herakles Farms in tegenspraak is met nationale- en internationale wetgeving en dat de organisatie land gebruikt dat in bezit is van andere eigenaren. Deze ongeplande grond inpikking leidt er toe dat er veel onduidelijkheid en schade aan het land ontstaat. De lokale gemeenschappen zijn vaak niet op de hoogte van hun rechten en weten niet hoe zij een interactie aan kunnen gaan met hun landinpikkers. Het is dan ook van belang dat zij steun krijgen bij dit probleem en de enorme impact op landafname en –verspilling.

 

Met de kennis die onze partners hebben, bemoeien wij ons actief met de gebeurtenissen op dit gebied. Als we willen dat waterprojecten houdbaar blijven, dan moet er een stop worden gezet en een oplossing worden gevonden voor de corrupte weggeverigheid van kostbaar land dat in verbinding staat met de verplaatsing van schoon drinkwater naar communities. Fongoh Eric van ICENECDEV streeft naar publiek bewustzijn van dit probleem om zo de aandacht te vestigen op de situatie van de inwoners en om de corruptie aan de kaak te stellen. Meer weten? Lees het artikel van ICENECDEV.

 

 


comment